Astrids Onskeliste Til Fodselsdagen

Ønskeliste til min 24 årsdag.

1. Egalias døtre av Gerd Brantenberg

2. En ekstrajobb i Klassekampen

3. La mort heureuse av Albert Camus

4. At Gjermund tar et franskkurs

5.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License