Astrid og Gjermund, slik de er beskrevet her, finnes ikke på ordentlig. Alt er funnet på av studenter ved PPU, Universitetet i Tromsø, kull 2012-13 som en del av et undervisningsopplegg omkring digitale verktøy, samskriving og storyline ('Digital Storyline').

Enhver likhet med virkelige personer er tilfeldig og 
ikke tilsiktet

-

Medskapere:
Lisbeth
Lars
Kjell Willy
Kath Maiken
Charlotte
Jelena
Jens

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License